Giới thiệu

Chromebook là máy tính thế hệ mới của Google; được khai sinh và theo đuổi những giá trị cốt lõi với người dùng máy tính xách tay như: tính di động (mỏng nhẹ, hoạt động pin lâu); tính đơn giản trong sử dụng; khởi động và tắt máy trong chớp mắt… Lần đầu tiên có một thế hệ máy tính có thể đem ra so sánh với Macbook của Apple về những tính năng này với mức giá phải chi trả thực sự tiết kiệm. Đặc biệt cuối năm 2016, đầu năm 2017 một số thế hệ Chromebook thế hệ mới có thể chạy được ứng dụng Android là một động lực lớn lao để người dùng chuyển sang dùng Chromebook.

Tuy ưu thế là vậy máy tính Chromebook ở Việt Nam vẫn chưa được phổ biến trong người dùng do hạn chế về thông tin về máy, cách thức sử dụng và những cập nhật liên tục mới nhất của máy.

Chromebook.vn ra đời với mục tiêu đem lại nguồn thông tin bổ ích, cập nhật về máy tính Chromebook, thủ thuật sử dụng với hy vọng thúc đẩy sự phát triển của Chromebook tại Việt Nam.